Du forlater nå nettsiden www.levemedadhd.info. Denne linken går til en nettside hvor vår Retningslinjer for personvern ikke gjelder. Klikk på OK for å gå videre.

Portrett av en tenåring

Å forstå mennesker med ADHD kan være vanskelig. Denne korte historien om en tenåring med ADHD kan gi et glimt av deres verden.

Husk!

En behandlingsplan innebærer ofte en avveining mellom atferdsterapi og medisinering. Når medisiner blir brukt som en del av behandlingsplanen, er det ett av de mest effektive verktøyene for å redusere symptomene. Leger bruker ulike typer reseptbelagte legemidler i kombinasjon med rådgivning for å behandle forskjellige typer ADHD-atferd. Hver behandling har sin egen måte å bidra til å holde symptomene under kontroll på. Snakk med legen din dersom du har observert noe atferd som er beskrevet i symptomene. Legen kan foreskrive en tilpasset behandlingsplan sammen med deg og din ungdom.

Visste du dette?

Selv om ADHD er en av de mest vanlige nevropsykiatriske funksjonshemningene hos barn, har ikke ADHD hos tenåringer blitt studert i noen større utstrekning. Forskning viser at så mange som 70 % av barn med diagnosen ADHD også har vedvarende symptomer i ungdomsårene, og ca. 50 % opplever symptomer inn i voksenlivet.

Anna er 17 år

ADHD hos jenter forblir ofte uoppdaget. Selv om Anna er veldig smart, synes lærerne at hun er vimsete og litt av en dagdrømmer.

Annas historie

Anna har alltid vært uorganisert, enten det gjelder rommet hennes, skoleskapet eller skolenotatene hennes. På grunnskolen var hun veldig flink, men presset på ungdomsskolen gjorde henne sliten, noe som påvirket skolearbeidet. I de tidlige tenårene hennes kranglet hun daglig med foreldrene sine, og etter en rekke problemer besluttet Anna i samråd med foreldrene å søke hjelp fra en lege.

"Når det gjelder å være uorganisert trodde jeg alle hadde det sånn..." 

Forskning viser at mange barn med diagnosen ADHD også har vedvarende symptomer i ungdomsårene, og minst 50 % opplever symptomer inn i voksenlivet. (Kilde: Børneliv i kaos – om børn og unge med ADHD. 2012)

Uten behandling viser mange tenåringer med ADHD forverrede skoleprestasjoner, de får problemer og står i fare for å utvikle avhengighetsatferd. De kan også få økt antisosial atferd, og noen ganger ende opp i kriminalitet, med påfølgende negative konsekvenser for seg selv og familien.

Når barn med ADHD blir eldre endrer symptomene seg vanligvis; visse symptomer, inkludert impulsivitet, rastløshet, overdreven motorisk aktivitet, uoppmerksomhet og distraherbarhet kan bli mindre tydelige. Derfor er det mange tenåringer som først diagnostiseres med den kombinerte typen ADHD som ikke lenger oppfyller kriteriene for denne typen ADHD som voksne. Impulsivitet – og hyppige utbrudd – forblir ofte et stort problem for mange tenåringer, som fører til problemer i skolen, på jobben, i familien og innen sosiale relasjoner.

Opposisjonell atferdsforstyrrelse eller andre atferdsforstyrrelser forekommer samtidig hos ca. 40 % av barn med diagnosen ADHD. Hos jenter og kvinner kan ADHD være en skjult funksjonshemning, misforstått av skolen og den medisinske verden, noe som kan føre til at disse jentene og kvinnene lider i stillhet. (Kilde: ADHD Comorbidities. handbook for ADHD Complications in Children and Adults. Edited by Thomas E. Brown. 2009 American Psychiatric Publishing, Inc.)

Jenter og gutter som har ADHD blir ofte lett distraherte, og kan oppleves som om de:

  • er generelt slurvete på skolen og hjemme
  • er konsekvent sene med oppgaver
  • stadig glemmer ting som lekser
  • blir lett distraherte
  • ofte kommer for sent til skolen
  • ofte utsetter tidsfrister, venter med alt i siste liten
  • anklages for ikke å lytte når de blir snakket til.

 

Få hjelp

En behandlingsplan omfatter ofte en nøye avveining mellom ikke-farmakologiske intervensjoner og medisinering. Når legemidler brukes som en del av en helhetlig behandlingsplan, er det ett av de mest effektive verktøyene når det gjelder å redusere ADHD-symptomer.

Hver behandling kan på sin måte bidra til å holde symptomene under kontroll. Snakk med legen din dersom du har observert noe av den ovennevnte atferden, og ønsker å komme i kontakt med noen å snakke med. Han eller hun kan bidra til å identifisere de ulike støttetiltakene som kan hjelpe den enkelte. 

En film om ungdom med ADHD

Se filmen om Elin og Patrik som begge har blitt diagnostisert med ADHD.

Forskjellen mellom gutter og jenter

Hos jenter og kvinner kan ADHD være en skjult funksjonshemming, på grunn av måten symptomene manifesterer seg. Unge jenter med ADHD blir ofte ikke identifiserte og diagnostiserte før utfordringene deres i skolen bli kroniske og problematiske. Derfor lider mange jenter og kvinner i det stille. Les en studie om jenter og ADHD her.

Behandling

For at behandling av ADHD skal lykkes, kreves et samarbeid mellom pasienten, nærmeste familie, helsetjenesten, skolen og eventuelt arbeidsplassen. Selve behandlingen er også basert på samarbeid – mellom atferdsterapiendringer i hjem- og skolemiljø og medisin.

 

Personene på bildet har ingen relasjon til innholdet.