Du forlater nå nettsiden www.levemedadhd.info. Denne linken går til en nettside hvor vår Retningslinjer for personvern ikke gjelder. Klikk på OK for å gå videre.

Tenåringer med ADHD

I mange år mente legene at barn vokste av seg ADHD-symptomer når de ble tenåringer. Det har vist seg at dette ikke alltid er tilfelle.
Faktisk har om lag 70 % av barn med ADHD fortsatt problemer med impulsivitet, problemløsning, beslutningstaking og uoppmerksomhet i ungdomsårene. (Kilde: Børneliv i kaos – om børn og unge med ADHD. 2012)

"Når det gjelder å være uorganisert trodde jeg alle hadde det sånn..." 

I ungdomsårene endres kjennetegnene på ADHD seg, og noen symptomer blir mindre synlige. Selv om symptomer som hyperaktivitet, uoppmerksomhet og manglende impulskontroll har en tendens til å reduseres, er impulsivitet fortsatt et stort problem for mange unge med ADHD i ungdomsårene. Dette kan føre til vanskeligheter på skolen eller på jobben, i familien og sosiale relasjoner, og det kan også føre til ulykker, lav selvfølelse, narkotika- og alkoholproblemer eller kriminalitet. Å ta opp spørsmål om identitet, aksept av jevnaldrende og fysisk utvikling kan innebære en ekstra årsak til stress. Lær mer om hvordan livet som tenåring med ADHD kan være i Annas historie.

Tenåringer med ADHD kan ha en tendens til å fornekte sin tilstand og nekte å ta medisiner på skolen, fordi de ikke ønsker å være forskjellige fra klassekameratene sine. Samtidig kan tenårene være en spennende tid der man blir eldre og mer selvstendig. For ungdom med ADHD som er 16 år eller eldre, kan det være nyttig å lære å sette seg mål, og forstå betydningen av å tenke over sine beslutninger. For å oppnå dette er det viktig at de også lærer å forstå at symptomene er et viktig element i utviklingen av livsferdigheter og håndtering av daglige situasjoner.

Atferd som kan være indikasjoner på ADHD hos ungdom er at de:

  • er generelt slurvete på skolen og hjemme
  • konsekvent leverer oppgaver sent
  • stadig glemmer ting som lekser
  • blir lett distrahert med dårlig konsentrasjonsevne
  • ofte kommer for sent til skolen
  • gjør alt som har en frist helt i siste øyeblikk
  • kommer med mange unnskyldninger for ting som ikke blir gjort
  • gir inntrykk av ikke å lytte på tiltale.

Det er viktig å forstå forskjellene i atferden til unge med ADHD, siden mange unge mennesker i tenårene kan gå gjennom perioder med vanskelig atferd. Det gjør det enklere å behandle tilstanden, og sikrer et bedre sosialt liv og et bedre samspill i familien og i klasserommet.

 

Personene på bildet har ingen relasjon til innholdet.