Du forlater nå nettsiden www.levemedadhd.info. Denne linken går til en nettside hvor vår Retningslinjer for personvern ikke gjelder. Klikk på OK for å gå videre.

Tips til foreldre

Måten du snakker til og med barnet ditt på, har en direkte innvirkning på måten barnet snakker med deg, i tillegg til hans eller hennes oppførsel. Jo mer du kan forbedre forholdet og kommunikasjonen deres, jo mer kan du hjelpe barnet ditt med ADHD til å bli voksen og mer ansvarlig.

Normalt samhandler foreldre og barn på en naturlig måte, og uten å tenke for mye på det. Når man har et stabilt og nært forhold hvor det er gjensidig respekt, tar man hensyn til hverandres følelser, og det er lett å kommunisere. Men hvis forholdet går gjennom en periode med konflikt, motstand og trass, er det lett at forholdet mellom foreldre og barn blir negativt påvirket. En av de beste måtene å komme ut av denne onde sirkelen på er å endre måten du og barnet ditt snakker med hverandre på.

Måter å kontrollere følelsene dine på

Hvis situasjonen er anspent, kan negative følelser som sinne, frykt og forsvarsreaksjoner ofte forverre kommunikasjon for hele familien. Følelsene kan dukke opp i stemmeleiet ditt, kroppsspråket, handlingene dine og ordene du bruker.

Hvis du opplever slike følelser, eller føler at du blir anspent sammen med barnet ditt, så ta et skritt tilbake og: 

 • Se på barna dine.
 • Observer barnets kroppsspråk, ansiktsuttrykk, tone, talehastighet og ordvalg.
 • Ta hensyn til barnets og dine egne følelser.
 • Observer og analyser hva som egentlig skjer.

Nå er du klar til å kommunisere dine ekte følelser på en rolig og positiv måte som ikke føles aggressiv.

Endre måten du snakker på

Ingen liker å bli ropt til. Stemmen din har en direkte innvirkning på svaret du kan forvente deg. I samspill med barn som har ADHD, er det spesielt viktig å:

 • Senke tonen og stemmeleiet.
 • Snakke sakte.
 • Se barnet rett inn i øynene.
 • Bruke så få ord som mulig.
 • Holde det kort og holde seg til saken.
Bytt ut ordet «nei»

Mange barn med ADHD har hørt ordet «nei» så ofte at de ikke lenger legger merke til det før det har blitt sagt gjentatte ganger. Men det er mange alternativer – det trengs bare litt tankearbeid og øvelse. Dette kan du for eksempel si i stedet:

 • Gi barnet ditt et annet alternativ («Bare tegne med fargestifter på papir, er du snill.»)
 • Gi informasjon («Den blir ødelagt hvis du gjør det.»)
 • Gi oppmuntringer («Du har nesten svaret.»)
 • Si «Stopp!»
 • Tenk på forhånd ut hva mer du skal si før du sier nei eller stopp («Vi kan ikke klatre i trær her.»)

Tilpass lyttevanene

Det er like viktig å lytte som å snakke for å oppnå en god kommunikasjon mellom foreldre og barn. Lytt og ta hensyn til hva barnet sier, slik at begge får en gjensidig følelse av respekt og vennlighet. Her er noen gode lyttevaner:

 • Prøv å finne det positive i det som blir sagt.
 • Prøv å virkelig forstå den andre personens synspunkt.
 • Svar med positiv «jeg»-uttalelse som ikke er dømmende.
 • Vokt deg for «du»-uttalelser kamuflert som «jeg»-uttalelser (f.eks: «Jeg tror ikke du forstår poenget.»).
 • Svar med dine egne ord om hva du tror personen mener.
Arbeid sammen

Nøkkelen til gjensidig suksess er å sikre at begge parter vinner noe. La barnets styrke og energi jobbe for deg, ikke mot deg. Det er lettere å løse problemene hvis

 • Idéer og løsninger presenteres av hver enkelt.
 • Du stiller spørsmål som hjelper barnet ditt til å få et bedre perspektiv og være i stand til å tenke på ting som barnet kanskje ikke har tenkt på.
 • Du påpeker at selv om du ikke er enig, så har du diskutert det.
 • Du er åpen for diskusjon.
 • Du fortsetter prosessen ved å gjøre de tingene dere har avtalt.
 • Når diskusjonen er over og noen spørsmål er uavklarte, forklar hvorfor enkelte ting er uakseptable.

Merk! Hvis du stiller spørsmål til ungdommene som får dem til å kommunisere med deg i stedet for at du gir kommandoer, motiverer det dem til å tenke gjennom situasjonen og inviterer til dypere diskusjon.

Ha det gøy!

Jo mer positiv samhandling mellom deg og barnet ditt, jo bedre. Lek sammen, del interesser og fritidsaktiviteter, fordriv tiden og snakk når det ikke er andre planer enn bare å ha det hyggelig i hverandres selskap.

 

Personene på bildet har ingen relasjon til innholdet.