Du forlater nå nettsiden www.levemedadhd.info. Denne linken går til en nettside hvor vår Retningslinjer for personvern ikke gjelder. Klikk på OK for å gå videre.

Portrett av et barn

"Jeg prøver virkelig å lytte, men jeg greier bare ikke ..."

Det kan være vanskelig å forstå mennesker med ADHD. Denne korte historien om et barn med ADHD kan gi et glimt av deres verden.

Uoppmerksomhet og/eller hyperaktivitet/impulsivitet kan føre til store problemer hjemme, på skolen og i relasjoner. Siden første skritt for å få hjelp med ADHD er å foreta den riktige diagnosen, bør du snakke med legen din dersom du har observert noe av den ovennevnte atferden. Når diagnosen er stilt kan en rekke behandlinger, inkludert psykologiske og medisinske støttetiltak, være nyttige.

I en stor studie, hvis formål var å måle resultatene av ulike former for atferdsterapi og medisinregimer, ble det vist at:

  • En kombinasjon av medisinering og atferdsterapi ga en større effekt enn bare psykososial behandling eller atferdsterapi.
  • Når det gjelder foreldrenes tilfredshet ble det kombinerte opplegget med både atferdsterapi og medisinering ansett som det beste.

Kilder: 1. Børneliv i kaos – om børn og unge med ADHD, 2012. 2. MTA Cooperative Group (1999). A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. Multimodal Treatment Study of Children with ADHD. Archives of General Psychiatry, 56, 1073-1086.

David er 9 år

Barn med ADHD kan være en studie i kontraster. David har problemer med å konsentrere seg om skolearbeid, men når det kommer til fotball og dataspill, er han fullstendig fokusert.

Davids historie

Samme hvor mye David anstrengte seg virket det som om lærerens instruksjoner alltid gikk for fort. Å gjøre leksene hjemme eller på skolen ble en kamp med distraksjoner og hyppige avbrudd av for eksempel å kvesse blyanten eller å plutselig stanse opp med blikket på en side i boken. 

På den annen side var Davids oppmerksomhet total om det var noe som virkelig interesserte ham. Han kunne reklamefilmer for favorittlekene utenat, men ikke multiplikasjon. Han gjorde det veldig bra som keeper for fotballaget, men klaget om han spilte spiss. Når det gjaldt skoleprosjekt var kreativiteten og innsatsen hans ofte uendelig, men lærerens kommentar var ikke helt sjelden at det manglet en «rød tråd» i det David gjorde.

"Jeg prøver å lytte, men jeg klarer bare ikke ..."

David har mange av de klassiske symptomene på ADHD, en tilstand som ifølge National Institutes of Health er en av de vanligste nevropsykiatriske funksjonshemmingene hos barn. ADHD-symptomene påvirker barn i alle aspekter av livet, ikke bare i skolemiljøet. Et barn med konsentrasjonsproblemer kan føle seg ensom og har problemer med å få og beholde venner, opprettholde familierelasjoner og delta i aktiviteter utenfor skolen. Uten riktig diagnose og behandling kan barn med ADHD synes det er vanskelig å gjøre det bra på skolen, og kan oppleve vedvarende atferdsmessige og emosjonelle problemer i voksen alder.

Symptomene kan være, men er ikke begrenset til:

  • Selektiv uoppmerksomhet – i stedet for å opprettholde en relativt konstant oppmerksomhet, veksler David mellom uoppmerksomhet og hyperfokusering.
  • Distraherbarhet – David hopper raskt fra én idé eller aktivitet til den neste, ofte uten å fullføre tanken eller oppgaven.
  • Impulsivitet – David handler ofte uten å tenke, sier de samme tingene igjen og igjen, og gjør slurvefeil i skolearbeidet. 
  • Hyperaktivitet – David kan rett og slett ikke sitte stille. Han snakker ofte ustanselig, og har problemer med å holde hendene i ro. 

Siden alle kan vise tegn på denne atferden på ett eller annet tidspunkt, er retningslinjer for å avgjøre om en person har ADHD svært spesifikke. Å stille en ADHD-diagnose er komplisert, og krever informasjon om den karakteristiske oppførselen fra en rekke relaterte personer og kilder, for eksempel foreldre og lærere. Diagnosen bør også inneholde informasjon fra pasienten og en fysisk undersøkelse utført av lege.

Få hjelp

Medisinsk hjelp kan være nødvendig hvis uoppmerksomhet eller hyperaktivitet skaper store problemer hjemme, på skolen og/eller i relasjoner. Siden første skritt for å få hjelp med ADHD er å stille den riktige diagnosen, må du snakke med legen din dersom du har observert noe av den ovennevnte atferden. Når diagnosen stilles, er det en rekke behandlinger som kan være til hjelp.

Portrett av en tenåring

Anna er 17 år. ADHD hos jenter forblir ofte uoppdaget. Selv om Anna er veldig smart, synes lærerne at hun er vimsete eller litt av en dagdrømmer. Her kan du lese Annas historie.

Portrett av en voksen

Maria er 29 år gammel. Hennes intelligens og personlighet gjorde det lett for henne å få jobb, men da arbeidet ble rutine og hun begynte å gå glipp av informasjon og tidsfrister, visste hun at det var på tide å søke videre. Her kan du lese Marias historie.

Behandling

For at behandling av ADHD skal lykkes, kreves et samarbeid mellom pasienten, nærmeste familie, helsetjenesten, skolen og eventuelt arbeidsplassen. Selve behandlingen er også basert på samarbeid – mellom atferdsterapiendringer i hjem- og skolemiljø og medisin.

 

Personene på bildet har ingen relasjon til innholdet.