Du forlater nå nettsiden www.levemedadhd.info. Denne linken går til en nettside hvor vår Retningslinjer for personvern ikke gjelder. Klikk på OK for å gå videre.

Barn med ADHD

ADHD kan føre til store problemer for et barn og dets omgivelser. Barn kan utvikle dårlig selvbilde, emosjonelle og sosiale problemer, og gjøre det dårligere på skolen. Man bør også være klar over at barn med moderate til alvorlige ADHD-symptomer kan ha økt risiko for å utvikle andre problemer, som angst, depresjon, antisosial atferd, høyrisikoatferd (for eksempel hensynsløs kjøring eller ubeskyttet sex), kriminalitet eller misbruk. Presset på familien kan være svært stort.

Visste du?

ADHD påvirker 3–5 % av alle barn i skolepliktig alder, og symptomene er ofte tydelige mellom 6 og 12 år (kilde: Børneliv i kaos – om børn og unge med ADHD. 2012). Lær om hvordan livene til barn med ADHD kan være i Davids historie.

I noen tilfeller er det vanskelig å vite om barnets overdrevne aktivitet eller uoppmerksomhet er normal for alderen eller ikke.

Det kan være vanskelig å identifisere ADHD, særlig hvis uoppmerksomheten er det primære symptomet; Når symptomer på hyperaktivitet er mindre opplagt oppleves barnet ofte som mer distrahert og dagdrømmende. En vurdering av en lege kan hjelpe å utelukke andre mulige forklaringer. ADHD skiller seg fra normal oppførsel ved mengden og alvorlighetsgrad av symptomene

 

Personerne på billederne har ingen relation til indholdet.