ADHD

Verktøy for en bedre hverdag

Min hverdag er annerledes enn den normale hverdagen de fleste mennesker har:

Opplever du noe av det samme?

Få struktur på din dag med hjelp av våre Ukeplaner, eller hør Professor Per Hove Thomsen som svarer på spørsmål om AD/HD.